Nabór instruktorów nauki pływania

Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane prowadzeniem zajęć indywidualnej i grupowej nauki pływania do składania wymaganych dokumentów oraz stosownych oświadczeń dla zleceniobiorców (załącznik nr 1)  na Pływalni Miejskiej “Wodnik 2000” w pokoju 2a codziennie w godzinach 8:00-16:00. Komplet dokumentów należy złożyć do dnia 25.08.2017 r.

1. Oświadczenie zleceniobiorcy – instruktor pływania

Oświadczenie Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji Gminy Grodzisk Mazowiecki w sprawie zajęć nauki pływania – uzupełnienie

W związku z pytaniami dotyczącymi wymagań, jakie muszą spełnić przedsiębiorcy zamierzający prowadzić indywidualne zajęcia nauki pływania, na Pływalni Miejskiej „Wodnik 2000” uprzejmie informuję, że poza wymaganiami formalnymi przewidzianymi w projekcie umowy, ze względu na bezpieczeństwo osób korzystających z pływalni, przedsiębiorca winien udokumentować przynajmniej dwuletnie doświadczenie firmy w zakresie nauki pływania.

Oświadczenie Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji Gminy Grodzisk Mazowiecki w sprawie zajęć nauki pływania

Szanowni Państwo,

ostatnie lata jak również rok bieżący zaowocowały przejściem w zarząd Ośrodka Sportu i Rekreacji Gminy Grodzisk Mazowiecki nowych obiektów sportowo rekreacyjnych. Podstawowym obowiązkiem OSiR jest zapewnienie pełnego bezpieczeństwa osobom korzystającym z infrastruktury sportowej.

Z tego względu w sezonie 2017/2018 na pływalni „Wodnik” bezwzględnym priorytetem musi być zapewnienie pełnej obsady ratowniczej. Należy przy tym pamiętać, że OSiR odpowiedzialny jest także za zapewnienie ratowników choćby na kąpielisku na Stawach Walczewskiego. Czytaj dalej Oświadczenie Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji Gminy Grodzisk Mazowiecki w sprawie zajęć nauki pływania