Konkurs plastyczny – przedłużenie terminu !

Informujemy, że termin składania prac został przesunięty na 20 marca do godziny 14.00. Prace należy złożyć w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, sekretariat I piętro bądź w kasie Pływalni Miejskiej “Wodnik 2000”.

Więcej informacji dotyczących konkursu można znaleźć w aktualnościach poniżej.

Zachęcamy do zabawy!

Fizjoterapia w wodzie na Pływalni Miejskiej “Wodnik 2000”

W dniu dzisiejszym nawiązaliśmy współpracę z fizjoterapeutą, który będzie prowadził na naszej pływalni zajęcia o profilu medycznym. Serdecznie zapraszamy na indywidualne zabiegi osoby z dysfunkcja aparatu ruchu. Środowisko wodne zapewnia doskonałe warunki do pracy w warunkach odciążenia stawów kręgosłupa i stawów obwodowych. Właściwości fizyczne wody umożliwiają wykonywanie szeregu ćwiczeń, których pacjenci nie są w stanie wykonać w warunkach lądowych.
Celem umówienia się prosimy o bezpośredni kontakt z terapeutą.