INFORMACJA O WYNIKU Ogłoszenia – zaproszenia do składania oferta wynajmem powierzchni akwenu wodnego

Przedmiotem oferty był wynajem powierzchni akwenu wodnego w celu prowadzenia Wodnego Toru Przeszkód typu WIBIT wraz z przyległym terenem w celu rozstawienia punktu sprzedaży biletów wstępu na Wodny Tor Przeszkód w sezonie letnim 2023-2025 na Terenach Sportowo-Rekreacyjnych „Stawy Walczewskiego” należących do Ośrodka Sportu i Rekreacji Gminy Grodzisk Mazowiecki.

W dniu 17.05.2023 r. w Ośrodku Sportu i Rekreacji Gminy Grodzisk Mazowiecki przy ul. Montwiłła 41, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, po rozpatrzeniu złożonej oferty, został wyłoniony Najemca akwenu wodnego wraz z przyległym terenem. Do uczestnictwa w przetargu przystąpił 1 oferent, którego oferta spełniła wszystkie wymogi.

Najemcą został:

Park Wodny Grodzisk Spółka Cywilna

Aleja Kalin 11

05-501 Piaseczno

NIP: 1231513272

WordPress PopUp Plugin