OGŁOSZENIE PUBLICZNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Grodzisk Mazowiecki

DYREKTORA OŚRODKA SPORTU I REKREACJI GMINY GRODZISK MAZOWIECKI
Z DNIA 25 STYCZNIA 2023 ROKU
W SPRAWIE: NAJMU I ZAGOSPODAROWANIA LOKALU UŻYTKOWEGO

[DA.251.2.2023]

Szczegółowy opis przedmiotu przetargu wraz z Regulaminem znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka Sportu i Rekreacji Gminy Grodzisk Mazowiecki na stronie internetowej w zakładce Przetargi / Ogłoszenia o przetargach

https://bip-osir.grodzisk.pl/a,15988,ogloszenie-publicznego-przetargu-nieograniczonego-da25122023-z-dnia-25-stycznia-2023-r-w-sprawie-naj.html

Oferty pisemne zgodnie z Regulaminem przetargu należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.02.2023 do godz. 12.00 na adres: Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Grodzisk Mazowiecki, ul. Montwiłła 41, 05-825 Grodzisk Mazowiecki (Pływalnia Miejska „WODNIK 2000”, Sekretariat, godz. 8-16 od poniedziałku do piątku).

W drugim etapie wybrani oferenci wezmą udział w licytacji miesięcznego czynszu najmu, która odbędzie się 27.02.2023 r. o godz. 10.00.

WordPress PopUp Plugin