Zaproszenie do składania ofert

Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Grodzisk Mazowiecki

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA ORGANIZACJĘ I PROWADZENIE ZAJĘĆ
W RAMACH DZIAŁALNOŚCI STREFY AKTYWNEGO SENIORA

Zapraszamy do przedstawienia swojej oferty w postępowaniu nr DA.251.1.2023 pn.:

Organizacja i prowadzenie zajęć na terenie miasta/gminy Grodzisk Mazowiecki w ramach działalności Strefy Aktywnego Seniora.

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: od 27.02.2023 r. do 30.06.2024 r.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z harmonogramem zajęć znajduje się
w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka Sportu i Rekreacji Gminy Grodzisk Mazowiecki na stronie internetowej w zakładce Zamówienia Publiczne / Ogłoszenia / 2023

https://bip-osir.grodzisk.pl/m,208,2023.html

Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.01.2023 do godz. 12.00 osobiście, przesyłką pocztową lub kurierską na adres: Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Grodzisk Mazowiecki, ul. Montwiłła 41, 05-825 Grodzisk Mazowiecki (Pływalnia Miejska „WODNIK 2000”, Sekretariat, godz. 8-16 od poniedziałku do piątku).

WordPress PopUp Plugin