Instrukcja zapisu na II semestr grupowej nauki pływania dla dzieci i młodzieży

Zapraszamy dzieci i młodzież do kontynuacji zajęć grupowych na naszym basenie. Pozostanie w tej samej grupie, w te same dni i godziny, zapewni naturalną kontynuację pod okiem tego samego instruktora.  Wszystkie szczegółowe informacje zawarte są w regulaminie zajęć grupowych oraz terminarzu II semestru.

Krok 1 – zgłoszenie w kasie chęci kontynuowania lekcji grupowych.

Krok 2 – opłacenie kursu  do dnia 5 stycznia 2022 roku, codziennie od godziny 8:00 do 21:00, w soboty i w niedziele od 7:00 do 21:00. Brak wpłaty będzie odebrane jako rezygnacja z zajęć. Zwolnione miejsce będzie oferowane nowym klientom od 10 stycznia 2022 r.

Krok 3 – rozpoczęcie zajęć zgodnie z terminarzem, czyli 14 – 19 lutego 2022 r.

           Powyższy schemat dotyczy osób pozostających w tych samych grupach. Każda zmiana grupy oraz dopisanie nowych uczestników będzie możliwa po 10 stycznia 2022 r. w bezpośredniej rozmowie telefonicznej (511 711 282).

Z poważaniem
Piotr Laskowski