Otwarcie Kąpieliska Miejskiego na Stawach Walczewskiego

Informujemy i przypominamy o:

  • BEZWZGLĘDNYM ZAKAZIE PŁYWANIA POZA WYZNACZONYM KĄPIELISKIEM,
    A TAKŻE PŁYWANIA NA TERENIE KĄPIELISKA POZA GODZINAMI JEGO OTWARCIA.
  • BEZWZGLĘDNYM ZAKAZIE SKOKÓW DO WODY Z POMOSTÓW, TARASÓW,
    PŁYWAJĄCEGO SPRZĘTU WODNEGO I INNYCH.
  • ZAKAZIE SPOŻYWANIA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I INNYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH NA TERENIE CAŁEGO OBIEKTU, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM PŁYWAJĄCEGO SPRZĘTU WODNEGO (KAJAKI, ROWERY WODNE, ŁÓDKI).
  • OBOWIĄZKU STOSOWANIA SIĘ DO ZALECEŃ RATOWNIKÓW WODNYCH ORAZ PRACOWNIKÓW OBSŁUGI OBIEKTU.

Mając na uwadze szczególnie bezpieczeństwo korzystających z obiektu prosimy o wyrozumiałość i stosowanie się do w/w zaleceń, które mają na celu zapobieganie tragicznych w skutkach wydarzeń związanych z nieodpowiednim zachowaniem nad wodą.

UWAGA ! NIESTOSOWANIE SIĘ DO POWYŻSZYCH ZALECEŃ SKUTKOWAĆ BĘDZIE NAKŁADANIEM KAR ADMINISTRACYJNYCH PRZEZ POLICJĘ I STRAŻ MIEJSKĄ