Informacja!

W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów
z dnia 21 grudnia 2020 r.
w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1–6 i 8–13 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1845 i 2112).
Pływalnia Miejska Wodnik 2000 w Grodzisku Mazowieckim
będzie nieczynna od 28 grudnia 2020 r.
do 17 stycznia 2021 r.