Komunikat dla Klientów grupowej nauki pływania dla dzieci i młodzieży

Szanowni Klienci,

dziękujemy za wyrozumiałość i wiele głosów wsparcia, które otrzymaliśmy podczas przymusowego zamknięcia Pływalni Miejskiej „Wodnik 2000”.

Na podstawie art. 15zp ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.374):

Wszystkim osobom, które dokonały płatności za kurs grupowej nauki pływania maluchów, dzieci i młodzieży oferujemy przeksięgowanie CAŁEJ kwoty (w tym również płatności za zajęcia, które odbyły się) na karnet, z którego środków można pokryć w ciągu 12 miesięcy od jego wydania koszty:

– kursu grupowej nauki i doskonalenia pływania maluchów, dzieci i młodzieży,

– lekcje indywidualne po ustaleniu terminu z instruktorem zatrudnionym w OSiR,

– bilety indywidualne, wejścia rodzinne na naszą pływalnię,

– korzystanie ze Strefy Relaksu.

Dodatkowo osoby, które zdecydują się na pokrycie z karnetu kosztu grupowej nauki i doskonalenia pływania będą miały gwarancję niezmienności ceny i priorytetowy zapis na kurs od września 2020 r.

Mamy nadzieję, że takie rozwiązanie chociaż w części wynagrodzi Państwu zaufanie, którym nas obdarzyliście.

            Wydawanie nowych karnetów rozpoczynamy od dnia 29 czerwca 2020 roku w godzinach otwarcia Pływalni. Należy zabrać ze sobą karnet imienny i zgłosić się do kasy. Kasjerka odbierze stary karnet i przeksięguje całą kwotę na nowy karnet, z którego potrącamy jedynie 10 złotych kaucji zwrotnej. Będziecie ją mogli Państwo odzyskać po wyczerpaniu środków, nie później jednak niż do 31 sierpnia 2021 roku.