Informacja o wynikach przetargu

Informacja o przeprowadzonym przetargu nieograniczonym (licytacji) w dniu 02.05.2019 r.

w sprawie: najmu nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów, jako działka nr 58/3 o powierzchni 4230 m w obrębie 57, położoną w Grodzisku Mazowieckim obejmującą:

– dwa korty kryte do tenisa ziemnego

– dwa korty otwarte do tenisa ziemnego

– pawilon – sekretariat

– sanitariaty + magazyn sprzętu, wraz z niezbędną infrastrukturą.

W wyniku przeprowadzonego przetargu (licytacji) wyłoniono najemcę: Fundacje De Arte Athletica.