Ogłoszenie wyników I etapu przetargu nieograniczonego na najem kortów do tenisa ziemnego

Grodzisk Mazowiecki, 02.05.2019

 

PROTOKÓŁ
komisyjnego otwarcia kopert
z ofertami najmu kortów do tenisa ziemnego

W dniu 02.05.2019 r. o godz.  900  w siedzibie Ośrodka Sportu i Rekreacji Gminy Grodzisk Mazowiecki przy ul. Montwiłła 41 w Grodzisku Mazowieckim odbyło się komisyjne otwarcie kopert z ofertami najmu Kortów do Tenisa Ziemnego złożonymi zgodnie z regulaminem publicznego przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu 16.04.2019 r. przez Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji Gminy Grodzisk Mazowiecki znajdujących się na terenie nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 58/3 o powierzchni 4230m2 w obrębie 57 położonej w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Montwiłła 41.

            Do siedziby Ośrodka Sportu i Rekreacji Gminy Grodzisk Mazowiecki do wyznaczonej daty w ogłoszeniu o przetargu nieograniczonym tj. do dnia 30.04.2019r do godz. 1500 zostały złożone oferty przez następujące firmy:

1) Fundacja De Arte Athletica
Jowisza 92, Kozerki
05-825 Grodzisk Mazowiecki

            Powołana Komisja przetargowa zarządzeniem nr 17/2019 z dnia 29.04.2019 r., w składzie:

  • Przewodnicząca Komisji – Anna Perzyna Referent ds. Administracji
  • Członek Komisji – Bartłomiej Grzegorski Kierownik Działu Obiektów Sportowych
  • Członek Komisji – Ewa Łukasińska Samodzielny Referent ds. Rachuby i Płac

sprawdziła złożone oferty pod względem poprawności i zgodności z regulaminem o przetargu nieograniczonym ogłoszonym w dniu 16.04.2019 r.

Do drugiego etapu przetargu – licytacji zostały zakwalifikowane następujące firmy:

 1) Fundacja De Arte Athletica
Jowisza 92, Kozerki
05-825 Grodzisk Mazowiecki

Protokół komisyjnego otwarcia ofert