Nabór instruktorów nauki pływania

Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane prowadzeniem zajęć indywidualnej i grupowej nauki pływania do składania wymaganych dokumentów oraz stosownych oświadczeń dla zleceniobiorców (załącznik nr 1)  na Pływalni Miejskiej “Wodnik 2000” w pokoju 2a codziennie w godzinach 8:00-16:00. Komplet dokumentów należy złożyć do dnia 25.08.2017 r.

1. Oświadczenie zleceniobiorcy – instruktor pływania