Oświadczenie Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji Gminy Grodzisk Mazowiecki w sprawie zajęć nauki pływania – uzupełnienie

W związku z pytaniami dotyczącymi wymagań, jakie muszą spełnić przedsiębiorcy zamierzający prowadzić indywidualne zajęcia nauki pływania, na Pływalni Miejskiej „Wodnik 2000” uprzejmie informuję, że poza wymaganiami formalnymi przewidzianymi w projekcie umowy, ze względu na bezpieczeństwo osób korzystających z pływalni, przedsiębiorca winien udokumentować przynajmniej dwuletnie doświadczenie firmy w zakresie nauki pływania.