Zajęcia Aqua Aerobic oraz nauka pływania dla dorosłych

Serdecznie zapraszamy na zajęcia dla osób dorosłych na Pływalni Miejskiej „Wodnik 2000”. Proponujemy zajęcia Aqua Aerobic w każdy wtorek o godzinie 20:00 oraz naukę pływania w każdy czwartek o godzinie 20:00. Zajęcia trwają 45 minut, w październiku zapraszamy w promocyjnej cenie 20 złotych za zajęcia (w cenie 60-minutowy pobyt na Pływalni).

Kontakt:

Aqua Aerobic – Michał Bednarski, tel. 731 189 732

Nauka pływania – Grzegorz Bazyli Majer, tel. 722 028 745

Nabór na prowadzenie zajęć fizjoterapeutycznych w wodzie

Serdecznie zapraszamy zainteresowane firmy do podpisywania umów na prowadzenie zajęć fizjoterapeutycznych w wodzie na Pływalni Miejskiej „Wodnik 2000”.

Uprzejmie informuję, że poza wymaganiami formalnymi przewidzianymi w projekcie umowy, ze względu na bezpieczeństwo osób korzystających z pływalni, przedsiębiorca winien udokumentować przynajmniej dwuletnie doświadczenie firmy w zakresie fizjoterapii.

Jednocześnie informujemy, że osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą prowadzić zajęcia w wymiarze nieprzekraczającym 50 godzin nauki (50 wejść uczniów) miesięcznie.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do pokoju 2a na terenie Pływalni Miejskiej „Wodnik 2000” w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Montwiłła 41. Umowy podpisywane będą w dniach 25-29.09.2017 r. od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.

1. Wzór umowy – prowadzenie zajęć fizjoterapeutycznych

2. Załącznik nr 1

3. Załącznik nr 2

Nabór na prowadzenie indywidualnej nauki pływania

Serdecznie zapraszamy zainteresowane firmy do podpisywania umów na prowadzenie indywidualnej nauki pływania na Pływalni Miejskiej „Wodnik 2000”.

Uprzejmie informuję, że poza wymaganiami formalnymi przewidzianymi w projekcie umowy, ze względu na bezpieczeństwo osób korzystających z pływalni, przedsiębiorca winien udokumentować przynajmniej dwuletnie doświadczenie firmy w zakresie nauki pływania.

Jednocześnie przypominamy, że osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą prowadzić zajęcia w wymiarze nieprzekraczającym 50 godzin nauki (50 wejść uczniów) miesięcznie.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do pokoju 2a na terenie Pływalni Miejskiej „Wodnik 2000” w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Montwiłła 41. Umowy podpisywane będą w dniach 20-29.09.2017 r. od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.

1. Umowa – indywidualna nauka pływania

2. Załącznik nr 1

2. Załącznik nr 2

Nabór instruktorów nauki pływania

Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane prowadzeniem zajęć indywidualnej i grupowej nauki pływania do składania wymaganych dokumentów oraz stosownych oświadczeń dla zleceniobiorców (załącznik nr 1)  na Pływalni Miejskiej „Wodnik 2000” w pokoju 2a codziennie w godzinach 8:00-16:00. Komplet dokumentów należy złożyć do dnia 25.08.2017 r.

1. Oświadczenie zleceniobiorcy – instruktor pływania