Ochrona Danych Osobowych

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

 

nr tel. (22) 755 69 51 wew.38

email: iod@grodzisport.pl

Montwiłła 41

pok. 2A